Missie

De missie van de Kinderopvanggroep is bijdragen aan een meer ontspannen samenleving.

Missie

We willen elk kind laten uitgroeien tot een sterke volwassene, die op een gebalanceerde en stabiele manier in de maatschappij staat. We zien kinderopvang dan ook als meer dan puur het verzorgen van kwalitatief goede opvang maar vooral als onze maatschappelijke opdracht. Wanneer onze medewerkers en ouders rust en een goede balans ervaren tussen zorg, werk en vrije tijd voelen ze zich zelfverzekerd in hun rol als ondersteuner bij de ontwikkeling van kinderen. De Kinderopvanggroep wil dat kinderen, ouders en onze medewerkers zich blijvend kunnen ontwikkelen.

Keuzevrijheid

Geen enkel(e) kind, ouder of medewerker is hetzelfde. Daarom bieden we keuzemogelijkheid aan zodat we zoveel mogelijk kinderen, ouders en medewerkers bereiken en ze een passende plek kunnen bieden. Elk merk, elke locatie binnen onze Kinderopvanggroep draagt op zijn eigen wijze bij aan onze missie om tot een ontspannen samenleving te komen.

In de strategische koers die we hebben uitgezet voor de jaren 2020 t/m 2023 is meer te vinden over de manier waarop we onze missie en visie willen realiseren. Dat we samen goed op koers zijn, kun je ook hier bekijken.