2021

Sport BSO Den Dries

Lees hier meer over de actualiteiten en nieuwsberichten van de Kinderopvanggroep in het jaar 2021, in omgekeerde chronologische volgorde. 

  

December 2021 – Klanttevredenheidsonderzoek onder ouders

 • Gemiddeld een 8,2 voor alle locaties

Klanttevredenheid staat hoog in het vaandel. Daarom vragen we ouders ieder jaar een klanttevredenheidsonderzoek in te vullen voor de opvanglocatie van hun kind(eren). Dit gebeurt eerlijk en transparant door onderzoeksbureau KlantOK, waarbij ouders indien gewenst anoniem blijven. Ondanks een bijzonder jaar en de nog steeds geldende maatregelen en beperkingen rondom corona, zijn ouders wederom ontzettend tevreden over onze kinderopvang: gemiddeld krijgen de locaties een 8,2! We zijn ontzettend trots op alle medewerkers op onze locaties. Zij staan iedere dag klaar voor alle kinderen en zorgen voor deze prachtige score!  

November 2021 - Twee nieuwe locaties

 • Opening Kievit en Tierentijn

Op 1 november zijn er twee nieuwe locaties geopend in Tilburg. Kievit is onderdeel van Sterre Kinderopvang en biedt peuteropvang en bso aan. Middenin een woonwijk in de Reeshof vind je de prachtige, moderne boerderij waar Kievit gehuisvest is. Er is een enorme ontdektuin waar kinderen zich kunnen onderdompelen in de natuur én worden uitgedaagd op een klim- en klauterparcours. Binnen, vanuit de peuteropvang, kijken de kinderen via een glazen wand direct de dierenverblijven in. Hier zijn kippen, konijnen, geitjes en binnenkort zelfs varkens en pony’s te vinden. Op de bso vind je - naast een echte boomhut - een heus terrarium met reptielen. Buiten is er een grote moestuin waar kinderen hun eigen voedsel vandaan kunnen halen en zo direct leren hoe groenten en fruit groeien.

In de Tilburgse wijk Goirke/Oud-Noord is de locatie Tierentijn geopend. In het nieuwe pand aan de Pastoriestraat vormt de Kinderstadlocatie een IKC samen met basisschool De Stappen. De naam Tierentijn zorgt voor een connectie met het Textielmuseum in de wijk. Het is een 18e-eeuwse textielterm die staat voor het verweven van verschillende stoffen. Dit vergelijken we symbolisch met de nauwe verbintenis (verweving) tussen Xpect Primair en Kinderstad Tilburg. Binnen het kindcentrum vormen de basisschool en kinderopvang één geheel. De locatie is ingericht vanuit het thema textiel en heeft bovendien een prachtige tuin vol groen waar van alles te ontdekken valt.

Oktober 2021 – Samenwerking

 • Oproep aan het kabinet: fix the system!

Op woensdag 13 oktober plaatst Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) een paginagrote advertentie in Trouw met daarin een oproep aan het nieuwe kabinet. De oproep luidt: ‘Leer van de toeslagenaffaire en fix het systeem! Op naar een systeem dat toegang biedt aan alle kinderen en bijdraagt aan kansengelijkheid. Een systeem dat tegelijkertijd alle drempels tot de arbeidsmarkt wegneemt zodat we al ons arbeidspotentieel optimaal kunnen gaan benutten.’ De Kinderopvanggroep steunt deze oproep.

 • Combinatiefunctie Sport in Valkenswaard

Door een samenwerking tussen Horizon locatie Sport BSO Den Dries en SKOzoK in Valkenswaard is de Combinatiefunctie Sport ontstaan. Pedagogisch professionals, werkzaam bij de bso, zullen naast het verzorgen van sport op de bso, ook het bewegingsonderwijs op 9 verschillende basisscholen verzorgen. Niet alleen kan door de samenwerking het sport- en bewegingsniveau van kinderen verbeterd worden, ook wordt de samenwerking tussen bso en scholen gestimuleerd én het biedt de medewerkers een mooie afwisseling binnen hun werkzaamheden.

September 2021 – BSO Vlashof

 • Verhuizing BSO Vlashof naar ruimte in basisschool Vlashof

Vanaf september 2021 zijn de kinderen van de bso van Kindercrèche Vlashof welkom in de mooie nieuwe ruimte in basisschool Vlashof. Door deze verhuizing zit de bso nu onder één dak met school, waardoor school en kinderopvang nog beter kunnen samenwerken. Ook helpt het de kinderen: zij kunnen immers op dezelfde vertrouwde plek blijven na schooltijd. Naast de verhuizing heeft de nieuwe bso ruimte ook een restyling ondergaan. In het interieur zijn elementen uit verschillende culturen en landen verwerkt, zodat zoveel mogelijk kinderen zich kunnen herkennen in de ruimte en zich daardoor thuis voelen. Er zijn verschillende speelplekken ontwikkeld waar kinderen kunnen ontspannen, gezamenlijk met elkaar kunnen eten en drinken of samen een spelletje kunnen doen.

Augustus 2021 – opening nieuwe locatie

 • Sport-BSO Den Dries opent haar deuren

De nieuwe bso ligt op het sportpark Den Dries in Valkenswaard, ideaal gelegen om van diverse sportfaciliteiten gebruik te maken. Kinderen van 4 tot 13 jaar kunnen na school bij Den Dries, onderdeel van Horizon Kinderopvang, terecht voor een diversiteit aan sport en zo ontdekken wat ze leuk vinden. Uniek zijn de pumptrack, kabelbaan en klimroutes tussen de bomen. Voor het gebouw wordt een hoge mate van circulariteit en duurzaamheid nagestreefd.

Juli 2021 – zomerschool

 • Gratis peuteropvang met een zomers programma

Verschillende opvanglocaties in Valkenswaard en Tilburg bieden 2 weken gratis extra opvang aan peuters met een doelgroepindicatie. De peuters kunnen tijdens deze 2 weken een zomers programma verwachten met volop leer- en speelplezier. En daar stopt het niet, de locaties zorgen voor de overige 4 weken van de zomervakantie voor pakketjes voor thuis zodat ook ouders thuis verder kunnen bouwen aan de ontwikkeling van hun kind en de voorbereiding op school.

Mei 2021 – samenwerking Kinderopvanggroep met ContourdeTwern en aankoop voormalig pand Jong Nederland Reeshof Tilburg

 • Samenwerking met ContourdeTwern met als doel vroegtijdig signaleren van onderwijsachterstanden bij peuters

Door de inzet van ‘verbinders’ vanuit ContourdeTwern kunnen er meer contacten in de wijk gelegd worden. R-Newt kids, onderdeel van ContourdeTwern, is erg actief in de wijk en komt bij veel gezinnen thuis. Zij kunnen daardoor vroegtijdig signaleren of kinderen voorschoolse educatie nodig hebben om onderwijsachterstand aan te pakken. R-Newt kids bereikt op deze manier ouders die de Kinderopvanggroep niet in beeld heeft. Zo wordt er dus direct een verbinding gelegd tussen de ouders, ofwel peuters, met de voorschoolse voorzieningen (VE peuteropvang). De pilot start in de wijken Oud-Noord en Tilburg-Zuid. Indien succesvol zal de pilot worden uitgebreid naar andere wijken.

 • Buurthuis voor wijkbewoners én uitbreiding kinderopvang Reeshoeve

Stichting Kinderopvanggroep heeft het voormalige pand van Jong Nederland Reeshof, naast Sterre Kinderopvang Reeshoeve, gekocht. Het pand is gekocht om in de toekomst te kunnen groeien, maar voorlopig is nog lang niet al die ruimte nodig. De Kinderopvanggroep stelt daarom 200m2 van het gebouw ter beschikking aan de buurt. Dit deel wordt van en voor buurtbewoners en zij mogen zelf de invulling bepalen. In het nieuwe buurthuis komen diverse ruimtes, verdeeld over twee etages. Samen met een adviesgroep van bewoners, Reeshof & Co, ContourdeTwern, R-Newt en gemeente Tilburg wordt ervoor gezorgd dat het nieuwe ‘Huis van de Wijk’ een plek wordt waar iedereen zich welkom voelt. Er komt een terras, meer ruimte voor de kinderopvang én een betere verbinding met basisschool Helen Parkhurst. Naar verwachting kan het gebouw eind 2021 in gebruik worden genomen.

April 2021 – kdv en bso weer open na coronasluiting

 • Opluchting bij medewerkers, kinderen en ouders

Nadat op 8 februari de kinderdagverblijven alweer volledig open mochten, konden op maandag 19 april ook de bso’s hun deuren voor alle kinderen openen. Naast de geldende beperkende maatregelen is bepaald dat er per bso ook een locatie-specifiek stappenplan moet komen. Door niet alle kinderen van alle groepen met elkaar te laten spelen kan voorkomen worden dat een grote hoeveelheid kinderen bij een besmetting in quarantaine moet. Ondanks de blijvende maatregelen, is het vooral de opluchting die overheerst. Het team stond te trappelen om weer volledig aan het werk te gaan, de kinderen misten de medewerkers en ouders zijn opgelucht dat ze zich kunnen richten op hun (thuis)werk.

Januari 2021 – Invoering 960 uur VVE in Tilburg

 • Aanpassingen op locaties

Om gesubsidieerde peuteropvang op verschillende locaties te kunnen blijven aanbieden, is het aantal uren voorschoolse educatie voor kinderen tussen 2,5 en 4 jaar uitgebreid naar 960 uur per jaar. Per gemeente wordt deze wetswijziging anders ingevuld. In 2020 zijn op alle locaties in de diverse gemeenten waar wij werkzaam zijn, waar nodig, de benodigde wijzigingen doorgevoerd om aan de nieuwe eisen te voldoen.