Medewerkers

We vormen een platte organisatie, waarin vrijheid voor medewerkers en het werken volgens korte, directe lijnen centraal staan.

Medewerker

De Kinderopvanggroep werkt op informele wijze, is transparant in haar communicatie en wendbaar om snel in te kunnen spelen op maatschappelijke, politieke en sociale veranderingen.

Al onze medewerkers vallen onder de cao Kinderopvang. Door onze solide basis bieden we zekerheid en goed werkgeverschap.