Geschiedenis

De start van de Kinderopvanggroep begint in de jaren ’80/’90 van de vorige eeuw.

Blokken bouwen

Ouders of sociale partners richtten in die tijd diverse kinderopvanglocaties op. Dit alles in de vorm van een stichting of oudervereniging. In 1993 werd - op verzoek van de gemeente Tilburg - de federatie voor peuterspeelzalen in Tilburg opgericht. Deze federatie vormt vanaf 1998, samen met een aantal kinderdagverblijven, de voorloper van Kinderstad (opgericht in 2001).

Kinderstad en Kinderopvanggroep ontmoeten elkaar

Harriëtte Koning start in 1994 met werken in de kinderopvang, eerst als directeur van de Stichting bedrijfsgerichte kinderopvang en daarna - vanaf 2002 - als bestuurder van Kinderstad, de voorloper van de Kinderopvanggroep. Geert de Wit begint in 1988 met kinderdagverblijf Jip & Janneke in Tilburg. Daarna worden, dankzij de groei van bedrijfsgerichte kinderopvang, nieuwe locaties opgezet. Vanaf 1996 start hij samen met een collega de Kinderopvanggroep en bouwen zij samen het aantal locaties voor kinderopvang verder uit.

In 2004 ontmoeten Harriëtte en Geert elkaar en vinden zij een gemeenschappelijke grond in hun kijk op kinderen en hun visie op opvang. Een fusie tussen beide organisaties is per 2005, tegelijkertijd met de invoering van de Wet Kinderopvang, een feit. 

Raad van Bestuur

Groeifase

In de jaren daarna groeit de Kinderopvanggroep door enerzijds voornamelijk autonome groei en anderzijds doordat bestaande organisaties zich aansluiten bij de Kinderopvanggroep. 
In de jaren 2011–2014 vindt een behoorlijke krimp plaats (ruim 40%) als gevolg van overheidsbezuinigingen op de kinderopvangtoeslag. 
Sinds 2016 bevindt de Kinderopvanggroep zich weer in een groeifase.