Feiten en cijfers

Gras

Organisaties vallend onder de Stichting

De Kinderopvanggroep is een Stichting waar de volgende organisaties onder vallen:

Aantal kinderen

  • We hebben meer dan 82 fysieke locaties in Tilburg, Rijen, Eindhoven, Waalre, Valkenswaard en Cranendonck. Dit zijn zowel geïntegreerde kindcentra, waar zowel kinder-/peuteropvang als buitenschoolse opvang (BSO) op één plek bij elkaar zitten, als losse opvanglocaties.  Op 63 locaties bieden we kinderdagopvang aan, op 47 locaties bieden we (ook) buitenschoolse opvang aan. 
  • In totaal bezoeken ruim 4.100 baby’s en peuters onze kinderopvanglocaties.
  • Ruim 4.400 schoolgaande kinderen gaan voor en/of na school (en/of tijdens vakanties) naar onze BSO’s.
  • Bij Kinderopvang Thuis zijn 187 kinderen ingeschreven die een gastouder bezoeken.
  • In onze adviesorganisatie Servicebureau Kinderopvang komt al onze expertise op het gebied van financiën, personeelszaken, (kind)planning, huisvesting, pedagogiek, kwaliteit en marketing/communicatie samen ter ondersteuning van onze locaties.

Zo draagt elk van de bij ons aangesloten organisaties op zijn eigen, unieke manier bij aan het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen (en hun ouders).

De Stichting is ontstaan in de jaren ’80/’90.

Organigram