Feiten en cijfers

feiten en cijfers kinderopvanggroep

Organisaties vallend onder de Stichting

De Kinderopvanggroep is een Stichting waar de volgende organisaties onder vallen:

Aantal kinderen

  • Onze 79 unieke fysieke locaties bevinden zich in Tilburg, Rijen, Eindhoven, Waalre, Valkenswaard en Cranendonck. Dit zijn zowel geïntegreerde kindcentra, waar zowel kinder-/peuteropvang als buitenschoolse opvang (BSO) op één plek bij elkaar zitten, als losse opvanglocaties.     
  • In totaal bezoeken ruim 4.100 baby’s en peuters onze kinderopvanglocaties.
  • Ruim 3.900 schoolgaande kinderen gaan voor en/of na school (en/of tijdens vakanties) naar onze BSO’s.
  • Bij Kinderopvang Thuis zijn 275 kinderen ingeschreven die een gastouder bezoeken.
  • In onze adviesorganisatie Servicebureau Kinderopvang komt al onze expertise op het gebied van financiën, personeelszaken, (kind)planning, huisvesting, pedagogiek, kwaliteit en marketing/communicatie samen ter ondersteuning van onze locaties.

Zo draagt elk van de bij ons aangesloten organisaties op zijn eigen, unieke manier bij aan het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen (en hun ouders).

De Stichting is ontstaan in de jaren ’80/’90.

Organogram