Actueel | 2022

Montessori

Hier vind je interessante ontwikkelingen van onze organisatie, berichten uit het nieuws & informatie over landelijke veranderingen in de kinderopvang.
 

Juni 2022 – Intentieverklaring getekend

  • Mogelijke fusie

Op 20 juni is een intentieverklaring getekend om de komende maanden een verkenning te doen naar een mogelijke fusie tussen de Kinderopvanggroep en vier onderwijsorganisaties Opmaat groep, Tangent en Xpect Primair uit Tilburg en SKOzoK in Zuid-Oost Brabant. Het samenwerken vanuit één organisatie als één team, biedt nieuwe kansen om meer voor kinderen, ouders en medewerkers te betekenen. Zo draagt op elkaar afgestemd onderwijs en kinderopvang bijvoorbeeld bij aan de kansengelijkheid voor kinderen. Deze en andere ambities zijn gebundeld in dit document. Het volledige persbericht lees je hier.

April 2022 – Vluchtelingenopvang en extra aandacht voor peuters

  • Kinderopvanggroep stelt gebouw beschikbaar

Gemeente Tilburg heeft besloten om tijdelijk Oekraïense vluchtelingen op te vangen op een aantal plekken in de gemeente. Als maatschappelijke organisatie in Tilburg draagt de Kinderopvanggroep hier graag haar steentje aan bij. Het kosteloos beschikbaar stellen van het gebouw De Heerevelden in de Reeshof is hier een voorbeeld van. Er kunnen in het pand, wat voor 2 jaar is vrijgemaakt, ongeveer 80 vluchtelingen terecht. De gemeente heeft nog niet besloten of het pand voor vluchtelingenopvang in gebruik zal worden genomen of voor onderwijsdoeleinden, maar er zal in ieder geval de benodigde zorg en hulp geboden worden aan de vluchtelingen uit Oekraïne.

  • Gratis extra opvang voor kinderen met doelgroep indicatie

In 2022 zal wederom een zomerschool georganiseerd worden voor peuters. In Tilburg slaan zo’n 20 locaties van Kindercrèche, Sterre Kinderopvang en Kinderstad de handen ineen om een mooi programma samen te stellen. De zomerschool staat niet alleen voor plezier, de nadruk zal ook liggen op kwaliteit en inhoudelijke verrijking. Peuters kunnen in de zomer niet alleen 2 weken lang gebruik maken van gratis extra opvang, ze maken ook kennis met andere programma’s en andere locaties. De zomerschool wordt aangeboden om kinderen extra te ondersteunen in de voorbereiding op school, maar ook om ouders te ondersteunen tijdens de lange zomervakantie.

  • Nieuwe functie gericht op peuters

In april start de werving voor pedagogisch didactisch specialisten, dit zijn professionals met een HBO werk- en denkniveau én met ervaring met kinderen met een ondersteuningsbehoefte. Zij zullen samen met een pedagogisch professional worden ingezet op peutergroepen in impulswijken. De verwachting is dat hiermee beter kan worden aangesloten bij de behoeften van het kind, de ouders en het team.

Maart 2022 – Gelijke kansen

  • Aanbod van stages en trainingen

We zijn partner geworden van JINC. We gaan ons inzetten voor een kansrijkere toekomst van jongeren. JINC strijdt samen met organisaties voor een samenleving waar je achtergrond niet je toekomst bepaalt. Om dat te bereiken, helpen ze kinderen van 8 tot 16 jaar aan een goede start op de arbeidsmarkt. Wij gaan laten zien hoe mooi werken in de kinderopvang is. Zo bieden we stages aan, sollicitatietrainingen en inspirerende ervaringen!

Februari 2022 – Opleidingsmogelijkheden

  • Verdieping voor coaches

Samen met JOGG zijn we aan de slag met Gezonde Kinderopvang in de gemeente Tilburg. We hebben een opleidingstraject opgezet voor coaches ‘Gezonde Kinderopvang’ en besteden veel aandacht aan beweging en voeding op onze kinderopvanglocaties. Dankzij de nieuwe opleiding kunnen pedagogisch professionals een gezonde leefstijl écht onderdeel maken van de dagelijkse praktijk.

Januari 2022 – Sport peuteropvang & ontwikkeling Montessori Kindcentrum

  • Start sportieve peuteropvang Pellikaan

In januari zijn we gestart met een nieuw concept: Sport peuteropvang Pellikaan. Maar liefst 50% van de jonge kinderen in Nederland beweegt te weinig. Dit heeft een grote impact op hun leven, want juist in de eerste jaren is beweging erg belangrijk voor o.a. de motorische vaardigheden. Daarom starten we met deze uitdagende plek voor peuters (2-4 jaar), zodat ze bezig zijn met beweging, sport en ontwikkeling. De sport peuteropvang van Kinderstad Tilburg is te vinden in Club Pellikaan, een ideale locatie, want hier kunnen we gebruikmaken van veel sportfaciliteiten.

  • Ontwikkeling Montessori Kindcentrum (MKC) Tilburg

Montessori onderwijs is in Tilburg alleen nog maar beschikbaar voor basisschoolleerlingen. Zij kunnen terecht bij Sterre Kinderopvang locaties De Petteflet en De Elzen. In 2022 voegen we een kinderdagopvang (0 tot 4 jaar) toe aan het aanbod van Petteflet. Op termijn zal ook bij Elzen een volwaardig Kindcentrum komen voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Hiermee worden dit de eerste Montessori Kindcentra in de regio. De doorgaande leerlijn zorgt ervoor dat kinderen van 0-13 jaar allemaal dezelfde begeleiding krijgen, door hetzelfde team en in hetzelfde gebouw. Xpect Primair en Kinderopvanggroep trekken samen op in dit plan.