Actueel

In omgekeerde chronologische volgorde vindt u hier actualiteiten van de Kinderopvanggroep sinds januari 2018.

Augustus 2021 – opening nieuwe locatie

 • Sport-BSO Den Dries opent haar deuren

De nieuwe bso ligt op het sportpark Den Dries in Valkenswaard, ideaal gelegen om van diverse sportfaciliteiten gebruik te maken. Kinderen van 4 tot 13 jaar kunnen na school bij Den Dries, onderdeel van Horizon Kinderopvang, terecht voor een diversiteit aan sport en zo ontdekken wat ze leuk vinden. Uniek zijn de pumptrack, kabelbaan en klimroutes tussen de bomen. Voor het gebouw wordt een hoge mate van circulariteit en duurzaamheid nagestreefd.

Juli 2021 – zomerschool

 • Gratis peuteropvang met een zomers programma

Verschillende opvanglocaties in Valkenswaard en Tilburg bieden 2 weken gratis extra opvang aan peuters met een doelgroepindicatie. De peuters kunnen tijdens deze 2 weken een zomers programma verwachten met volop leer- en speelplezier. En daar stopt het niet, de locaties zorgen voor de overige 4 weken van de zomervakantie voor pakketjes voor thuis zodat ook ouders thuis verder kunnen bouwen aan de ontwikkeling van hun kind en de voorbereiding op school.

Mei 2021 – samenwerking Kinderopvanggroep met ContourdeTwern en aankoop voormalig pand Jong Nederland Reeshof Tilburg

 • Samenwerking met ContourdeTwern met als doel vroegtijdig signaleren van onderwijsachterstanden bij peuters

Door de inzet van ‘verbinders’ vanuit ContourdeTwern kunnen er meer contacten in de wijk gelegd worden. R-Newt kids, onderdeel van ContourdeTwern, is erg actief in de wijk en komt bij veel gezinnen thuis. Zij kunnen daardoor vroegtijdig signaleren of kinderen voorschoolse educatie nodig hebben om onderwijsachterstand aan te pakken. R-Newt kids bereikt op deze manier ouders die de Kinderopvanggroep niet in beeld heeft. Zo wordt er dus direct een verbinding gelegd tussen de ouders, ofwel peuters, met de voorschoolse voorzieningen (VE peuteropvang). De pilot start in de wijken Oud-Noord en Tilburg-Zuid. Indien succesvol zal de pilot worden uitgebreid naar andere wijken.

 • Buurthuis voor wijkbewoners én uitbreiding kinderopvang Reeshoeve

Stichting Kinderopvanggroep heeft het voormalige pand van Jong Nederland Reeshof, naast Sterre Kinderopvang Reeshoeve, gekocht. Het pand is gekocht om in de toekomst te kunnen groeien, maar voorlopig is nog lang niet al die ruimte nodig. De Kinderopvanggroep stelt daarom 200m2 van het gebouw ter beschikking aan de buurt. Dit deel wordt van en voor buurtbewoners en zij mogen zelf de invulling bepalen. In het nieuwe buurthuis komen diverse ruimtes, verdeeld over twee etages. Samen met een adviesgroep van bewoners, Reeshof & Co, ContourdeTwern, R-Newt en gemeente Tilburg wordt ervoor gezorgd dat het nieuwe ‘Huis van de Wijk’ een plek wordt waar iedereen zich welkom voelt. Er komt een terras, meer ruimte voor de kinderopvang én een betere verbinding met basisschool Helen Parkhurst. Naar verwachting kan het gebouw eind 2021 in gebruik worden genomen.

April 2021 – kdv en bso weer open na coronasluiting

 • Opluchting bij medewerkers, kinderen en ouders

Nadat op 8 februari de kinderdagverblijven alweer volledig open mochten, konden op maandag 19 april ook de bso’s hun deuren voor alle kinderen openen. Naast de geldende beperkende maatregelen is bepaald dat er per bso ook een locatie-specifiek stappenplan moet komen. Door niet alle kinderen van alle groepen met elkaar te laten spelen kan voorkomen worden dat een grote hoeveelheid kinderen bij een besmetting in quarantaine moet. Ondanks de blijvende maatregelen, is het vooral de opluchting die overheerst. Het team stond te trappelen om weer volledig aan het werk te gaan, de kinderen misten de medewerkers en ouders zijn opgelucht dat ze zich kunnen richten op hun (thuis)werk.

Januari 2021 – Invoering 960 uur VVE in Tilburg

 • Aanpassingen op locaties

Om gesubsidieerde peuteropvang op verschillende locaties te kunnen blijven aanbieden, is het aantal uren voorschoolse educatie voor kinderen tussen 2,5 en 4 jaar uitgebreid naar 960 uur per jaar. Per gemeente wordt deze wetswijziging anders ingevuld. In 2020 zijn op alle locaties in de diverse gemeenten waar wij werkzaam zijn, waar nodig, de benodigde wijzigingen doorgevoerd om aan de nieuwe eisen te voldoen.

December 2020 – Start bouw Sport BSO Den Dries

 • Eerste thema bso in Valkenswaard

Na de succesvolle introductie van thema bso’s in Tilburg is eind 2020 de bouw van een nieuwe Sport BSO in Valkenswaard voor Horizon Kinderopvang van start gegaan. De bosrijke omgeving bij sportpark Den Dries leent zich uitstekend voor dit concept. Voor het gebouw wordt een hoge mate van circulariteit en duurzaamheid nagestreefd. De bso wordt ondergebracht in een voormalig tennispaviljoen. Het pand niet slopen maar grotendeels hergebruiken, is een belangrijke eerste stap. Nieuwe gebouwonderdelen worden geselecteerd op lange levensduur en herbruikbaarheid. Daarnaast gaat het pand van het gas af en wordt het bijna energieneutraal. Het gebouw wordt voorzien van een begroeid dak en nieuwe gevelbekleding met een natuurlijke uitstraling en past zo ook qua beeld in de groene omgeving. Het zal na de zomer van 2021 plaats bieden aan zo’n 100 kinderen per dag.

Oktober 2020 – Meer dan 25 vacatures in Tilburg, Valkenswaard, Waalre en Eindhoven

 • Wervingscampagne voor pedagogisch professionals

Eind september is een centrale wervingscampagne voor pedagogisch professionals van start gegaan. Door een uitgebreide campagne op de verschillende social media kanalen werd een bereik van ruim 60.000 potentiële pedagogisch professionals bereikt. Met meer dan 230 sollicitanten kon de campagne in oktober met succes worden afgesloten.

September 2020 – Verbouwing Kinderstad locatie Grebbe

 • Tussen de Borne en de Blaak

Na een grote verbouwing werd in het voorjaar het vernieuwde kinderdagverblijf al geopend en in september volgde ook de bso. Het duurzame gebouw heeft zonnepanelen, is gasvrij en is gebouwd met gebruik van duurzame materialen. Binnen is gekozen voor lichte ruimtes en buiten is er voor elke leeftijd een eigen plek in de ontdektuin. Kindcentrum Grebbe is letterlijk de verbinding tussen twee basisscholen (Borne en de Blaak). Er wordt gebruik gemaakt van elkaars ruimten en steeds intensiever samengewerkt.

April  2020 – Toevoeging werksoort Kinderstad locatie Cocon

 • Opening bso

In april is in de aula van basisschool de Cocon een splinternieuwe en moderne bso geopend met uitdagend nieuw speelmateriaal. Door de opening van de bso wordt de samenwerking met school versterkt. Kinderen kunnen ook onder schooltijd gebruik maken van de verschillende functionaliteiten van de bso.

Maart 2020 – Een drukke maand: opening, verbouwing en de eerste lockdown

 • Opening locatie Aan de Waterkant

Met de prachtige ligging aan de Piushaven in Tilburg komt het thema water in diverse elementen terug. Zowel in de aankleding op de locatie, als in de activiteiten die er georganiseerd worden. Van een tuin met een botenhuis en een strandje tot suppen op de Piushaven. Bij Sterre Kinderopvang spelen de natuur, het buiten zijn, maar ook gezonde voeding een belangrijke rol. Hier past deze nieuwe locatie Aan de Waterkant volledig bij.

Tijdens de eerste lockdown werd deze locatie ook ingezet voor avond-, weekend- en nachtopvang voor kinderen met ouders in cruciale beroepen.

 • Verbouwing Kinderstad locatie Ekenrooi in Waalre

Door de verbouwing van de hal in het multifunctionele gebouw Ekenrooi is deze ruimte breed inzetbaar geworden. Er is een speelhal gecreëerd met een leesboomhoek en er is een keuken geplaatst waarmee de huiselijke sfeer op deze locatie nog eens wordt benadrukt.

 • COVID-19

Op 15 maart kondigt premier Rutte aan dat kinderdagverblijven vanaf 16 maart dicht moeten. Het is het begin van een bijzondere tijd. Er wordt gestart met noodopvang en de pedagogisch professionals starten met initiatieven om ook op afstand het contact met de kinderen te houden. Het is ons gelukt om alle locaties tot op heden geopend te houden voor de groepen kinderen die conform de regels van Rijksoverheid mochten komen.

Februari 2020 – Nieuwe positionering

 • Kinderstad en Kindercrèche

Na een uitgebreid onderzoek met o.a. interviews van ouders, experts, basisschooldirecteuren en partners wordt gekozen voor een nieuwe positionering van de merken Kinderstad (Tilburg en Waalre) en Kindercrèche. Waar Kinderstad zich vooral focust op de ontwikkeling van baby tot puber, legt Kindercrèche de nadruk op een stevige basis voor het jonge kind. De bijbehorende visuele identiteit wordt in februari op de verschillende locaties gelanceerd.

Januari 2020 – Nieuwe locaties en wervingscampagne

 • Kinderopvang dankzij jou!

Op 9 januari lanceerden werkgevers en werknemers in de kinderopvang samen de landelijke campagne ‘Kinderopvang dankzij jou!’ Directe aanleiding voor deze campagne is het grote personeelstekort waar onze branche al geruime tijd mee kampt. Als we niets doen ontstaat er de komende jaren een tekort van ruim 8000 medewerkers in onze branche. Dat is een groot probleem voor kinderopvangorganisaties, kinderen en ouders.

Kwalitatief hoogwaardige kinderopvang is heel erg goed voor kinderen, bij voorkeur in vergaande samenwerking met het onderwijs. En kinderopvang is niet alleen goed voor kinderen: ook ouders hebben belang bij beter aansluitende voorzieningen in het spitsuur van hun leven, met de combinatie van arbeid, opvoeding en zorg.

Voor iedereen die zich wil laten omscholen, opnieuw aan de slag wil in de kinderopvang of dit wil combineren met een andere baan of studie: ontdek jouw mogelijkheden op www.kinderopvangdankzijjou.nl of voor onze organisatie op www.sbkinderopvang.nl/vacatures.

 • Sporten en bewegen op de buitenschoolse opvang? Op meerdere locaties in Tilburg!

In januari 2020 opent Kinderstad Tilburg twee nieuwe locaties voor buitenschoolse opvang in Tilburg: Urban BSO Spoorpark en Sport BSO Pellikaan.

Urban BSO Spoorpark biedt buitenschoolse opvang in hét Central Park van Tilburg. De kinderen (vanaf acht jaar) kunnen gebruik maken van de faciliteiten van het Spoorpark, waardoor ze dus vooral lekker buiten actief bezig zijn.

Het plezier in sporten en bewegen staat bij Sport BSO Pellikaan voorop. Sport biedt kinderen zoveel meer dan een gezond lijf en je hoeft helemaal geen kei in sport te zijn om hier een hele leuke tijd te hebben.

Op dit moment zijn er vijf sport-bso's in Tilburg.

November 2019 - Voorstelling Huidhonger

 • Theatervoorstelling over kindermishandeling

Kindermishandeling. Een heftig onderwerp dat bespreekbaar moet worden gemaakt. Theatergroep Rauwkost doet dat in het najaar van 2019 met de indrukwekkende theatervoorstelling Huidhonger.

Jaarlijks zijn 119.000 kinderen in Nederland slachtoffer van mishandeling. Ieder jaar groeit in Nederland circa 3% van alle kinderen op in onveilige gezinssituaties

Een theatervoorstelling kan ervoor zorgen dat professionals op een betrokken, actieve en constructieve manier met elkaar in gesprek gaan. Het maakt een gevoelig en vaak onzichtbaar onderwerp zichtbaar en het heeft een grotere impact dan het bespreken van cijfers en feiten. De theaterproductie Huidhonger leent zich hiervoor uitstekend en de Kinderopvanggroep heeft dan ook een voorstelling mogelijk gemaakt voor alle medewerkers.

 

Oktober 2019 – Peuterdorp en manifest

 • Emancipatie van de kinderopvangsector

Recent hebben verschillende belangenorganisaties voor de kinderopvang -Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK), Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang (BOinK) en de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK)- een manifest gepubliceerd waarin de unieke expertise van de kinderopvang wordt omschreven. De kinderopvang staat naast het onderwijs om gezamenlijk te zorgen voor de ontwikkeling van kinderen tot mondige, zelfstandige en onafhankelijke volwassenen met een eigen persoonlijkheid.

Meer informatie en het manifest zijn te vinden op de website van de BMK. De Kinderopvanggroep is lid van de BMK en ondersteunt dit manifest van harte. 

 • Een nieuw lid van de familie

Per 1 oktober 2019 hoort ook Peuterdorp, met twee stichtingen gevestigd in Valkenswaard en Cranendonck, bij de Kinderopvanggroep. Peuterdorp biedt voorschoolse voorzieningen: een plek waar twee- tot vierjarigen met leeftijdgenoten kunnen spelen en zich ontwikkelen in voorbereiding op de basisschool. Alle locaties van Peuterdorp zijn inhoudelijk verbonden aan een basisschool.

 

September 2019 – werkbezoek gemeente Enschede en nieuwe locaties

 • Creatieve dagopvang en buitenschoolse opvang in de Reeshof

Sinds september 2019 kunnen ook kinderen in de Reeshof gemakkelijk hun creativiteit kwijt bij de dagopvang van Vrijmoet (Sterre Kinderopvang) of de buitenschoolse opvang van Studio-T (Kinderstad Tilburg).

Aan de hand van verschillende artistieke disciplines wordt bij Vrijmoet de ontdekkingsdrang van jonge kinderen geprikkeld. Verschillende texturen, vormen, kleuren, bewegingen, geluiden worden actief gepresenteerd.

Een dans- of theatervoorstelling bedenken, schrijven of opvoeren? De kostuums maken, muziek componeren of de voorstelling vastleggen via beeldmateriaal? Samen met pedagogisch professionals kunnen kinderen hun talenten ontdekken bij Cultuur BSO Studio-T!

 

Juli 2019 – oprichting K013

 • Kinderopvangorganisaties Tilburg werken samen voor goede kinderopvang

Samen met andere kinderopvangaanbieders heeft de Kinderopvanggroep het initiatief genomen om een Tilburgse samenwerking op te zetten voor alle kinderopvangorganisaties in Tilburg: K013. Op de website van K013 is het manifest terug te lezen dat de samenwerkende organisaties (ook te vinden op de website) onderschrijven. Middels K013 willen de kinderopvangorganisaties een beter zichtbare partner van primair onderwijs en gemeente Tilburg zijn.

 

Juni 2019 – heropening Floortje Nachtegaal

 • Vernieuwde kinderopvang pal naast ETZ Twee Steden Ziekenhuis

Na een paar maanden verbouwen, was het op 21 juni 2019 zover: de feestelijke (her)opening van Sterre Kinderopvang locatie Floortje Nachtegaal! Kinderen kunnen weer in een prachtig nieuwe omgeving spelen, zich verwonderen en op ontdekking gaan in de grote, groene ontdektuin. Bekijk en lees meer over Floortje Nachtegaal, gevestigd pal naast het ETZ Twee Steden ziekenhuis.

 

Mei 2019 – heropening Christoffel

 • Opening Kindcentrum Christoffel

Als voorstander van een nauwe samenwerking tussen primair onderwijs en kinderopvang heeft de Kinderopvanggroep/Kinderstad Tilburg het initiatief genomen om (voormalig) kindercentrum Schout tussen twee locaties van basisschool Christoffel in te vestigen. Op 17 mei 2019 is Kindcentrum Christoffel een feit. Hier vind je meer informatie over de dag- en buitenschoolse opvang die in het kindcentrum worden aangeboden.

 

November 2018 – KC Rendierhof krijgt ook een kinderdagverblijf

 • Nieuw kinderdagverblijf in Tilburg-West

Naast peuteropvang en buitenschoolse opvang heeft Kinderstad Tilburg locatie Rendierhof sinds 22 november ook een prachtig nieuw kinderdagverblijf in Tilburg-West. Voortaan kunnen alle kinderen van 0 tot 13 jaar hier terecht, onder één dak met Jan Ligthartschool Rendierhof

De Kinderopvanggroep vindt het belangrijk om zoveel mogelijk in te zetten op Integrale Kindcentra: plekken waar voor kinderen alle manieren van ontwikkeling samenkomen. Een Integraal Kindcentrum moet een plek zijn waar kinderen zich veilig voelen om te leren, vriendschappen op te bouwen en hun talent de ruimte te geven. Kindcentrum Rendierhof werkt nauw samen met primair onderwijs om deze plek te kunnen bieden.

 

September 2018 – opening Sport BSO

 • Opening Sport BSO Reeshof

In het Tilburgse stadsdeel Reeshof kunnen kinderen nu ook naar de sport bso. Deze vorm van buitenschoolse opvang biedt kinderen na schooltijd en in vakanties volop inspanning en ontspanning met veel verschillende uitdagingen op sportgebied, van breakdance tot fun-boxing, van yoga tot zaalvoetbal. Bij Sport BSO Reeshof staan plezier in spelen en sporten voorop. 

 

Februari 2018 – opening Cultuur BSO Monopole

 • Opening eerste Cultuur BSO in Tilburg

Onder de vlag van de Kinderopvanggroep opent Kinderstad Tilburg op 27 februari 2018 Cultuur BSO Monopole: de eerste locatie voor buitenschoolse opvang die zich richt op culturele ontplooiing van kinderen. Cultuur BSO Monopole onderscheidt zich door kinderen te prikkelen met creativiteit op verschillende gebieden. Meer informatie vind je via deze website. Een impressie van de opening kun je zien in deze video van Omroep Tilburg.

 

Januari 2018 – wijziging peuteropvang

 • Peuteropvang voor alle peuters in Tilburg

Vanaf 1 januari 2018 kunnen en mogen alle Tilburgse peuters naar de peuteropvang komen: ook wanneer ouders niet werken en/of peuters (ook) opgevangen worden door familie. Peuteropvang is een belangrijke aanvulling op de ontwikkeling van het kind, zodat het goed voorbereid én zelfverzekerd de basisschool binnenstapt. Peuteropvang is wat vroeger ook wel de peuterspeelzaal werd genoemd.

De Kinderopvanggroep is verheugd dat per 1 januari 2018 deze vorm van opvang voor twee dagdelen per week voor alle kinderen beschikbaar komt, juist ook voor de kinderen die een steuntje in de rug richting het primair onderwijs kunnen gebruiken en niet naar de reguliere kinderopvang gaan. Ouders voor wie de kosten van de peuteropvang een groot beroep doen op de financiële ruimte kunnen gebruik maken van een subsidie van de gemeente Tilburg of de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben is een gratis derde dagdeel (vier uur) beschikbaar via het consultatiebureau.

Als een kind naar de peuteropvang komt:

 • leert het al spelend;
 • maakt het contact met andere peuters en bouwt het vriendschappen op met toekomstige klasgenootjes;
 • wordt het in de ontwikkeling extra gestimuleerd (voor- en vroegschoolse educatie);
 • krijgt het een goede voorbereiding op de basisschool.