Actueel

In omgekeerde chronologische volgorde vindt u hier actualiteiten van de Kinderopvanggroep sinds januari 2018.

Januari 2020 – Nieuwe locaties en wervingscampagne

 • Kinderopvang dankzij jou!

Op 9 januari lanceerden werkgevers en werknemers in de kinderopvang samen de landelijke campagne ‘Kinderopvang dankzij jou!’ Directe aanleiding voor deze campagne is het grote personeelstekort waar onze branche al geruime tijd mee kampt. Als we niets doen ontstaat er de komende jaren een tekort van ruim 8000 medewerkers in onze branche. Dat is een groot probleem voor kinderopvangorganisaties, kinderen en ouders.

Kwalitatief hoogwaardige kinderopvang is heel erg goed voor kinderen, bij voorkeur in vergaande samenwerking met het onderwijs. En kinderopvang is niet alleen goed voor kinderen: ook ouders hebben belang bij beter aansluitende voorzieningen in het spitsuur van hun leven, met de combinatie van arbeid, opvoeding en zorg.

Voor iedereen die zich wil laten omscholen, opnieuw aan de slag wil in de kinderopvang of dit wil combineren met een andere baan of studie: ontdek jouw mogelijkheden op www.kinderopvangdankzijjou.nl of voor onze organisatie op www.sbkinderopvang.nl/vacatures.

 • Saaie buitenschoolse opvang? Niet in Tilburg!

In januari 2020 opent Kinderstad Tilburg twee nieuwe locaties voor buitenschoolse opvang in Tilburg: Urban BSO Spoorpark en Sport BSO Pellikaan.

Urban BSO Spoorpark biedt buitenschoolse opvang in hét Central Park van Tilburg. De kinderen (vanaf acht jaar) kunnen gebruik maken van de faciliteiten van het Spoorpark, waardoor ze dus vooral lekker buiten bezig zijn.

Het plezier in sporten en bewegen staat bij Sport BSO Pellikaan voorop. Sport biedt kinderen zoveel meer dan een gezond lijf en je hoeft helemaal geen kei in sport te zijn om hier een hele leuke tijd te hebben.

 

November 2019 - Voorstelling Huidhonger

 • Theatervoorstelling over kindermishandeling

Kindermishandeling. Een heftig onderwerp dat bespreekbaar moet worden gemaakt. Theatergroep Rauwkost doet dat in het najaar van 2019 met de indrukwekkende theatervoorstelling Huidhonger.

Jaarlijks zijn 119.000 kinderen in Nederland slachtoffer van mishandeling. Ieder jaar groeit in Nederland circa 3% van alle kinderen op in onveilige gezinssituaties

Een theatervoorstelling kan ervoor zorgen dat professionals op een betrokken, actieve en constructieve manier met elkaar in gesprek gaan. Het maakt een gevoelig en vaak onzichtbaar onderwerp zichtbaar en het heeft een grotere impact dan het bespreken van cijfers en feiten. De theaterproductie Huidhonger leent zich hiervoor uitstekend en de Kinderopvanggroep heeft dan ook een voorstelling mogelijk gemaakt voor alle medewerkers.

 

Oktober 2019 – Peuterdorp en manifest

 • Emancipatie van de kinderopvangsector

Recent hebben verschillende belangenorganisaties voor de kinderopvang -Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK), Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang (BOinK) en de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK)- een manifest gepubliceerd waarin de unieke expertise van de kinderopvang wordt omschreven. De kinderopvang staat naast het onderwijs om gezamenlijk te zorgen voor de ontwikkeling van kinderen tot mondige, zelfstandige en onafhankelijke volwassenen met een eigen persoonlijkheid.

Meer informatie en het manifest zijn te vinden op de website van de BMK. De Kinderopvanggroep is lid van de BMK en ondersteunt dit manifest van harte. 

 • Een nieuw lid van de familie

Per 1 oktober 2019 hoort ook Peuterdorp, met twee stichtingen gevestigd in Valkenswaard en Cranendonck, bij de Kinderopvanggroep. Peuterdorp biedt voorschoolse voorzieningen: een plek waar twee- tot vierjarigen met leeftijdgenoten kunnen spelen en zich ontwikkelen in voorbereiding op de basisschool. Alle locaties van Peuterdorp zijn inhoudelijk verbonden aan een basisschool.

 

September 2019 – werkbezoek gemeente Enschede en nieuwe locaties

 • Creatieve dagopvang en buitenschoolse opvang in de Reeshof

Sinds september 2019 kunnen ook kinderen in de Reeshof gemakkelijk hun creativiteit kwijt bij de dagopvang van Vrijmoet (Sterre Kinderopvang) of de buitenschoolse opvang van Studio-T (Kinderstad Tilburg).

Aan de hand van verschillende artistieke disciplines wordt bij Vrijmoet de ontdekkingsdrang van jonge kinderen geprikkeld. Verschillende texturen, vormen, kleuren, bewegingen, geluiden worden actief gepresenteerd.

Een dans- of theatervoorstelling bedenken, schrijven of opvoeren? De kostuums maken, muziek componeren of de voorstelling vastleggen via beeldmateriaal? Samen met pedagogisch professionals kunnen kinderen hun talenten ontdekken bij Cultuur BSO Studio-T!

 

Juli 2019 – oprichting K013

 • Kinderopvangorganisaties Tilburg werken samen voor goede kinderopvang

Samen met andere kinderopvangaanbieders heeft de Kinderopvanggroep het initiatief genomen om een Tilburgse samenwerking op te zetten voor alle kinderopvangorganisaties in Tilburg: K013. Op de website van K013 is het manifest terug te lezen dat de samenwerkende organisaties (ook te vinden op de website) onderschrijven. Middels K013 willen de kinderopvangorganisaties een beter zichtbare partner van primair onderwijs en gemeente Tilburg zijn.

 

Juni 2019 – heropening Floortje Nachtegaal

 • Vernieuwde kinderopvang pal naast ETZ Twee Steden Ziekenhuis

Na een paar maanden verbouwen, was het op 21 juni 2019 zover: de feestelijke (her)opening van Sterre Kinderopvang locatie Floortje Nachtegaal! Kinderen kunnen weer in een prachtig nieuwe omgeving spelen, zich verwonderen en op ontdekking gaan in de grote, groene ontdektuin. Bekijk en lees meer over Floortje Nachtegaal, gevestigd pal naast het ETZ Twee Steden ziekenhuis.

 

Mei 2019 – heropening Christoffel

 • Opening Kindcentrum Christoffel

Als voorstander van een nauwe samenwerking tussen primair onderwijs en kinderopvang heeft de Kinderopvanggroep/Kinderstad Tilburg het initiatief genomen om (voormalig) kindercentrum Schout tussen twee locaties van basisschool Christoffel in te vestigen. Op 17 mei 2019 is Kindcentrum Christoffel een feit. Hier vind je meer informatie over de dag- en buitenschoolse opvang die in het kindcentrum worden aangeboden.

 

November 2018 – KC Rendierhof krijgt ook een kinderdagverblijf

 • Nieuw kinderdagverblijf in Tilburg-West

Naast peuteropvang en buitenschoolse opvang heeft Kinderstad Tilburg locatie Rendierhof sinds 22 november ook een prachtig nieuw kinderdagverblijf in Tilburg-West. Voortaan kunnen alle kinderen van 0 tot 13 jaar hier terecht, onder één dak met Jan Ligthartschool Rendierhof

De Kinderopvanggroep vindt het belangrijk om zoveel mogelijk in te zetten op Integrale Kindcentra: plekken waar voor kinderen alle manieren van ontwikkeling samenkomen. Een Integraal Kindcentrum moet een plek zijn waar kinderen zich veilig voelen om te leren, vriendschappen op te bouwen en hun talent de ruimte te geven. Kindcentrum Rendierhof werkt nauw samen met primair onderwijs om deze plek te kunnen bieden.

 

September 2018 – opening Sport BSO

 • Opening Sport BSO Reeshof

In het Tilburgse stadsdeel Reeshof kunnen kinderen nu ook naar de sport bso. Deze vorm van buitenschoolse opvang biedt kinderen na schooltijd en in vakanties volop inspanning en ontspanning met veel verschillende uitdagingen op sportgebied, van breakdance tot fun-boxing, van yoga tot zaalvoetbal. Bij Sport BSO Reeshof staan plezier in spelen en sporten voorop. 

 

Februari 2018 – opening Cultuur BSO Monopole

 • Opening eerste Cultuur BSO in Tilburg

Onder de vlag van de Kinderopvanggroep opent Kinderstad Tilburg op 27 februari 2018 Cultuur BSO Monopole: de eerste locatie voor buitenschoolse opvang die zich richt op culturele ontplooiing van kinderen. Cultuur BSO Monopole onderscheidt zich door kinderen te prikkelen met creativiteit op verschillende gebieden. Meer informatie vind je via deze website. Een impressie van de opening kun je zien in deze video van Omroep Tilburg.

 

Januari 2018 – wijziging peuteropvang

 • Peuteropvang voor alle peuters in Tilburg

Vanaf 1 januari 2018 kunnen en mogen alle Tilburgse peuters naar de peuteropvang komen: ook wanneer ouders niet werken en/of peuters (ook) opgevangen worden door familie. Peuteropvang is een belangrijke aanvulling op de ontwikkeling van het kind, zodat het goed voorbereid én zelfverzekerd de basisschool binnenstapt. Peuteropvang is wat vroeger ook wel de peuterspeelzaal werd genoemd.

De Kinderopvanggroep is verheugd dat per 1 januari 2018 deze vorm van opvang voor twee dagdelen per week voor alle kinderen beschikbaar komt, juist ook voor de kinderen die een steuntje in de rug richting het primair onderwijs kunnen gebruiken en niet naar de reguliere kinderopvang gaan. Ouders voor wie de kosten van de peuteropvang een groot beroep doen op de financiële ruimte kunnen gebruik maken van een subsidie van de gemeente Tilburg of de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben is een gratis derde dagdeel (vier uur) beschikbaar via het consultatiebureau.

Als een kind naar de peuteropvang komt:

 • leert het al spelend;
 • maakt het contact met andere peuters en bouwt het vriendschappen op met toekomstige klasgenootjes;
 • wordt het in de ontwikkeling extra gestimuleerd (voor- en vroegschoolse educatie);
 • krijgt het een goede voorbereiding op de basisschool.