Kinderopvanggroep

Naar een ontspannen samenleving

Meisje
Bijdrage leveren aan ontwikkeling kinderen Kinderopvanggroep

Onze organisatie

De Stichting Kinderopvanggroep is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk. De Kinderopvanggroep ziet het als haar taak niet alleen kwalitatief goede kinderopvang aan te bieden maar ook om van meerwaarde te zijn voor kinderen en hun ouders. We willen een fundamentele bijdrage leveren aan de ontwikkeling van alle kinderen in onze regio van nul tot dertien jaar zodat ze uitgroeien tot autonome volwassenen.

Ouders ontzorgen Kinderopvanggroep

Ontzorgen

Door ouders te ontzorgen en een netwerk aan te bieden rondom het kind zijn zorg, werk en vrije tijd op een fijne manier te combineren. Het rendement dat door de Stichting en haar onderliggende organisaties wordt gemaakt, vloeit één op één terug in de organisatie ter verbetering van de kwaliteit van de opvangfaciliteiten.
 

Verkenning fusie

Toekomstplannen

Er zijn verkennende gesprekken gevoerd tussen de Kinderopvanggroep en vier onderwijsbesturen (Opmaat groep, Tangent en Xpect Primair uit Tilburg en SKOzoK in Zuid-Oost Brabant). Door krachten te bundelen verwachten we beter te kunnen aansluiten op de ambitie van het kabinet om een rijke schooldag voor kinderen te realiseren. Dit draagt bij aan een kansrijke start voor elk kind. Lees het volledige persbericht.